Giáo-Trình-Maya-Căn-Bản-Tạo-Môi-Trường-Cho-Game

31 Th10 Khoá Học Căn Bản Tạo Môi Trường Cho Game Với Maya

                   Computer Graphic Academy – CGA

 Phí 3.000.000 đ/12 tuần (đóng trọn gói giảm 5%)
Bonus 2 tuần ôn tập và giải đáp

Các bạn có thể đăng kí học thử 1 tuần miễn phí

Chương Trình Maya Căn Bản Về 3D Environment Cho Game

Tuần 01 :

Giới thiệu tổng quan và nguyên tắc xây dựng môi trường cho game 3D (khái niệm ,vai trò,nguyên lý thiết kế và cộng cụ xây dựng ),những gì bạn sẽ học được,làm quen với chương trình maya.

Tuần 02 :

 • Maya Căn Bản :
 1. User Interface
 2. View,Panel,HotBox
 3. Tool,Command
 4. Outliner
 5. Shelf Editor
 6. Set Your Project
 7. Save file & project
 • Giới thiệu về Modeling :
 1. Modelling là gì
 2. Primitive Object
 3. BasicTool

Tuần 03:

 • Modelling căn bản  :
 1. Basic Tool
 2. Tạo Object
 3. History
 4. Grouping/Duplicating
 5. Snapping
 6. Modify Panel
 7. Edit Panel
 • Bài Tập thực Hành Model 01:
 1. Tạo Model từ Primitive Objects
 2. Kết Hợp Các Object

Tuần 04 :

 • Làm quen với phương pháp model bằng Polygon
 1. Thao tác trên vertex,edge,face
 2. Các tool thuộc Mesh
 • Bài Tập thực Hành Model 02 :

Model các Object đơn giản

Tuần 05 :  Model bằng Polygon

 • Thao tác trên các lệnh  Mesh/Edit Mesh
 1. Spilit tool
 2. Insert
 3. Extrude
 • Bài Tập Thực Hành Model 03 :

Kết hợp và sử dụng các lệnh đã học để tạo ra các model theo yêu cầu

Tuần 06: Bài Tập Thực Hành Ứng Dụng Model

 • Bài Tập Model căn nhà
 • Bài Tập Model Khu Phố

Tuần 07: Material & UV Mapping

 • Giới thiệu về Matterial trong Maya
 • Cách tạo Material trong Maya
 • Khái Niệm Về UV
 • Cách sử dụng UV căn bản

Tuần 08 :

 • Gắn Material cho model
 • Tạo Uv để sự dụng texture
 • Bài tập thực hành 04

Tuần 09: Photoshop Căn Bản

 • Làm quen với photoshop
 • Các công cụ căn bản
 • Khái niệm về texture (map)

Tuần 10: Kết hợp texture và model

 • Hoàn thiện model
 • Uv nâng cao
 • Sử dụng photoshop để vẽ texture
 • Bài tập thực hành 05

Tuần 11 : Tổng kết lại kiến thức ,giải đáp các vấn đề còn khúc mắc

Tuần 12 :Làm Bài Tập Tổng Kết  Khóa Căn Bản