Tuan 6

12 Th8 Khoá Học Căn Bản Tạo Vật Dụng Cho Game Với 3D Max

Giáo Trình Khoá Học Căn Bản Tạo Vật Dụng Cho Game Với 3D Max

Phí 4.000.000 đ/8 tuần (đóng trọn gói giảm 5%)
Bonus 2 tuần ôn tập và giải đáp

Các bạn có thể đăng kí học thử 1 tuần miễn phí

Tuần 1 + 2

Tuan 1

Tuần 01 : Làm quen Giao diện 3dmax.

Tuần 02: Làm quen các công cụ 3dmax, các object của 3dmax.

Tuần 3 + 4

Tuan 3

Tuần 03: Modeling Low-poly .

Tuần 04: Modeling dằn cạnh High-poly.

Tuần 5

Tuan 5

Tuần 05 : Thực hành UV map modeling Low-poly, bake map High-poly 3dmax.

Tuần 6 + 7 + 8

Tuan 6

Tuần 06: Photoshop cơ bản.

Tuần 07: Texture cho sản phẩm.

Tuần 08: Material cơ bản và hoàn thiện sản phẩm.

PRESENT CLASSES