bear_rigged_3views

18 Th6 Khoá học Tạo Hệ Thống Điều Khiển Chuyển Động Cơ Bản Cho Nhân Vật

Khoá học Tạo Hệ Thống Điều Khiển Chuyển Động Cơ Bản Cho Nhân Vật

Phí 2.500.000 đ/8 tuần (đóng trọn gói giảm 5%)
Bonus 2 tuần ôn tập và giải đáp

Các bạn có thể đăng kí học thử 1 tuần miễn phí

Bài tập 1:

bear_rigged_3views

Tuần 1: Hướng dẫn tạo bộ điều khiển chuyển động cơ bản cho đồ vật.
Tuần 2 : Hướng dẫn tạo 1 bộ xương hoàn chỉnh cho người.
Tuần 3: Hướng dẫn cách tạo ảnh hưởng xương lên da.
Tuần 4: Hướng dẫn tạo hệ thống điều khiển chuyển động cho người.
Tuần 5: Tạo bộ xương hoàn thiện cho Thú bốn chân.
Tuần 6: Tạo bộ điều khiển chuyển động hoàn thiện cho Thú bốn chân.
Tuần 7: Tạo bộ xương hoàn thiện cho Rồng.
Tuần 8: Tạo bộ điều khiển chuyển động hoàn thiện cho Rồng.

PRESENT CLASSES