Giáo-Trình-Maya-Tạo-Môi-Trường-Theo-Phong-Cách-Vẽ-Tay-Cho-Gam

28 Th10 Khoá Học Tạo Môi Trường Theo Phong Cách Vẽ Tay Với Maya

Giáo Trình Maya Tạo Môi Trường Theo Phong Cách Vẽ Tay Cho Game

Phí 1.500.000 đ/4 tuần (đóng trọn gói giảm 5%)
Bonus 2 tuần ôn tập và giải đáp

Các bạn có thể đăng kí học thử 1 tuần miễn phí

Bài tập 1: Nhập môn vẽ texture vũ khí 3D

Tun 1: Lý thuyết vẽ vũ khí theo phong cách vẽ tay.
Tun 2: Thực hành vẽ vũ khí theo phong cách vẽ tay.
Tun 3: Thực hành và kết thúc vẽ vũ khí theo phong cách vẽ tay.

Bài tập 2: Ngoại thất Game ( Căn nhà)

Tun 4: Modeling ngoại thất căn nhà lowpoly
Tun 5: UV ngoại thất căn nhà lowpoly
Tun 6: Lý thuyết.
Tun 7: Làm texture theo phong cách vẽ tay.
Tun 8: Lighting UV, lightmap, vetex color vertex anhpha trong game mobi.

Bài tập 3: Nội thất game

Tun 9: Làm model nội thất game.
Tun 10: Làm model nội thất game.
Tun 11: Làm UV nội thất.
Tun 12: Tuần 11 lý thuyết vẽ texture cho game mobile.
Tun 13: Thực hành vẽ texture cho game mobile.
Tun 14: Thực hành vẽ texture cho game mobile.
Tun 15: Lighting UV, lightmap, vetex color vertex anhpha trong game mobi.
Tun 16: Kết thúc và hướng dẫn làm profile xin việc.

Sau khi kết thúc khóa học, học viên nào đạt yêu cầu sẽ được giới thiệu vào công ty game Nhật.

PRESENT CLASSES