Giáo-Trình-Maya-Diễn-Hoạt-Cho-Phim-Hoạt-Hình

20 Th10 Khoá Học Diễn Hoạt Cho Phim Hoạt Hình Với Maya

                   PLANING TRAINING ANIMATION

Phí 10.000.000 đ/24 tuần (đóng trọn gói giảm 5%)
Bonus 2 tuần ôn tập và giải đáp

Các bạn có thể đăng kí học thử 1 tuần miễn phí

Level_01

 Tuần thứ 1

  Giới thiệu Animation , Hướng dẫn cộng cụ về diễn xuất 3D .

  Bài_01__ Hướng dẫn 1 Trái banh tung tại chỗ ( Timing và Spacing, slow-out and slow in )

  Bài_02__ Hướng dẫn 3 trái banh tưng tại chỗ nặng ,nhẹ khác nhau

 Tuần thứ 2

  Bài_03__ Hướng dẫn 1 trái banh lăn và dừng lại

  Bài_04__ Hướng dẫn 3 trái banh lăn và dừng lại khác nhau ( Nặng ,nhẹ khác nhau )

 Tuần thứ 3

  Bài_05__ Hướng dẫn 3 trái banh nặng ,nhẹ tương tác với nhau.

  Bài_06__ Hướng dẫn Squash_ Stretch ( Sự co giản của trái banh )

 Tuần thứ 4

  Bài_07__ Hướng dẫn Trái banh tương tác chướng ngại vật căn bản

  Bài_08__ Hướng dẫn Trái banh tương tác chướng ngại vật nâng cao

 Tuần thứ 5

  Bài_09__ Hướng dẫn Chuyển động Overlap căn bản và nâng cao

  Bài_10__ Hướng dẫn sử dụng Control để tạo Posing ( Posing _Tư thế chính)

 Tuần thứ 6

  Bài_11__ Hướng dẫn cách tạo POSING  ( đường hành động ,Trọng tâm ,bất đối xứng….)

 Tuần thứ 7

  Bài_12__ Hướng dẫn cách làm biểu cảm trên mặt

Level_02

 Tuần thứ 8

  Bài_13__ Hướng dẫn chu kỳ Bước đi căn bản bán thân ( nữa người)

 Tuần thứ 9

  Bài_14__ Hướng dẫn chu kỳ Bước đi căn bản toàn thân

 Tuần thứ 10

  Bài_15__ Hướng dẫn chu kỳ Bước đi Nhân vật Nữ căn bản toàn thân

 Tuần thứ 11

  Bài_16__ Hướng dẫn chu kỳ Bước đi Nhân vật Nam căn bản toàn thân

 Tuần thứ 12

  Bài_17__ Hướng dẫn chu kỳ Bước Chạy Nhân vật Nữ căn bản toàn thân

 Tuần thứ 13

  Bài_18__ Hướng dẫn chu kỳ Bước Chạy Nhân vật Nam căn bản toàn thân

 Tuần thứ 14

  Bài_19__ Hướng dẫn POS to POS ( Hành động căn bản )

 Tuần thứ 15

  Bài_20__ Hướng dẫn POS to POS ( Hành động căn bản )

Level_03

 Tuần thứ 16

  Bài_21__ Hướng dẫn Blocking, có hành động chuẩn bị và quá đà….v..v

  ( 12 nguyên tắc diễn xuất căn bản )

 Tuần thứ 17

  Bài_22__ Hướng dẫn làm các chu kỳ khiêng vật nặng ,đẩy ,nhảy ,Look Around , v..v

 Tuần thứ 18

  Bài_23__ Hướng dẫn cách làm CONTRAIN ( Nhân vật cầm đồ vật và bỏ ra )

 Tuần thứ 19

  Bài_24__ Hướng dẫn cách làm lipsych và phonem

  Bài_25__ Hướng dẫn bài làm Lipsych theo Âm thanh

 Tuần thứ 20

  Bài_26__ Hướng dẫn cách làm Acting

 Tuần thứ 21

  Bài_27__ Hướng dẫn cách làm Acting

 Tuần thứ 22

  Bài_28__ Hướng dẫn làm Acting theo âm thanh

 Tuần thứ 23

  Bài_29__ Hướng dẫn làm Acting theo âm thanh

 Tuần thứ 24

  Bài_30__ Tổng hợp tất cả các bài trong 24 tuần.